Wetenschap, techniek en talentontwikkeling

Wetenschap en Techniek

In 2020 is het vak Wetenschap en Techniek een verplicht vak binnen het basisonderwijs. De Golfbreker werkt al een aantal jaar met dit onderdeel. Naast de technieklessen vanuit de wereldverkennende methode Blink, hanteren de groepen de leerlijn uit de methode Wetenschap en Techniek.

Alle kinderen werken een aantal keer per jaar in het Science-lokaal, waar ouders de leerkrachten assisteren. Bouwen, drijven en zinken, magnetisme, elektriciteit en spiegels zijn onderwerpen die daar worden behandeld. Het doel is om kennis, vaardigheden en handvatten te stimuleren bij kinderen om wetenschap en techniek te omarmen. Het leerproces is er daarom op ingericht om kinderen nieuwsgierig te maken, op het spoor van onderzoek te zetten, de juiste vragen te helpen stellen en ruimte te geven om tot creatieve en constructieve oplossingen te komen. De techniekcoördinator van De Golfbreker participeert in de professionele leergemeenschap WTT. Verder neemt groep 7 jaarlijks deel aan het PET Zaanstad event. Dit is een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven, ooit opgezet door leerkrachten van De Golfbreker.

Talentontwikkeling

Ieder kind kan een talent ontwikkelen. Uitdaging, plezier, training en hulp van mensen die kennis van zaken hebben, zijn belangrijke kernvoorwaarden. Om deze reden hebben we de talentklas opgestart. Hier krijgen kinderen de ruimte om hun talenten te verkennen en ontwikkelen. Kinderen uit groep 7 hebben twintig weken lang op donderdagochtend een uur musical-, nieuwe media- of Roboticales. De kinderen uit groep 8 hebben op vrijdagochtend een uur installatietechniek, gitaar- of Spaanse les. Deskundige docenten van buiten De Golfbreker geven deze lessen in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen. Zij schrijven zich in op een onderdeel via een 'sollicitatiebrief' die ze samen met hun ouders opstellen. Thuis moeten kinderen natuurlijk ook aan de slag om de geleerde vaardigheden te presenteren via allerlei zelf georganiseerde activiteiten. Denk aan een Spaanse dag voor alle scholieren, een gitaarconcert in het winkelcentrum, een tentoonstelling techniek met presentaties en het laten horen van hun echt werkende radio.